Mina föreläsningar.

VAD JAG GÖR UNDER FÖRFATTARBESÖKEN

Föreläsningar.

Jag berättar om ett författarliv som kanske har sett lite annorlunda ut än många andras. Min vardag i skrivsoffan i förorten. Uppväxten i Fjällbacka. Den ensamma mamman. De slitsamma åren. Om hur var att debutera med en självbiografi som alla ville prata om och om hur surrealistiskt det är att få se sin bok på topplistor och att vid femtio år fyllda plötsligt ha en helt ny karriär.

För referenser, kontakta till exempel Borås stadsbibliotek, Bollnäs bibliotek, Värsås bibliotek.

Bokning sker via Författarcentrum.


Hösten 2018Aug 4:e Feelgoodfestival Mariefred

Sept 1:a 14.20 Skiljebo bibliotek /Västerås

28-30:e Bokmässa Göteborg

Okt 6:e Skärhamns bibliotek / Tjörn

Okt 16e evenemang Bonniers bokklubb

Nov 22:a Fristad bibliotek /Borås


tisdag 21 februari 2017

Och i den skarpaste kontrast

till min fina uppväxt, står de barn som har blivit utsatts av män - varav en från min förort - som beställt sexuella gärningar  och som häktades häromdagen.
Så vidriga brott mot barn att det nästan inte går att läsa om.
Som planerade att kidnappa ett barn utanför en stormarknad.
Hade filmer där barn plågades till döds.

Jag tänker allt om det. Dödsstraff. Kastrering. Allmän förnedring på torget i Farsta centrum. Stenkastning. Dra loss deras organ från kroppen.

Det här är straffsatserna för olika sexuella våldsbrott mot barn. Längst ned la jag ned straffsatsen för ett ekobrott:

I Brottsbalken 6 kap. finns sexualbrotten. Vi har valt att förtydliga de brott som främst kan bli aktuella när ditt barn får kontakt med vuxna via Internet. Varje paragraf inleds med ett utdrag ur lagtexten som följs av en förklaring.
3 § Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställningDen som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.
Som exempel på vad beroendeställning kan vara är när en lärare inleder ett sexuellt förhållande med en elev som är beroende av lärarens betygsättning. Denna paragraf riktar sig främst till barn över femton år.
4 § Våldtäkt mot barnDen som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomlig till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.
I Sverige finns en åldersgräns på femton år för att ha samlag. Detta innebär att barn under femton år inte kan samtycka till samlag och om då ett barn under femton år har samlag med en person över femton år är grundregeln den att det då är våldtäkt mot barn. Det finns inget krav på att barnet ska ha tvingats till den sexuella handlingen genom våld eller hot eller på att det måste ha varit den vuxne som tagit initiativ till den sexuella handlingen.
Om barnet fyllt femton, men inte arton år och har ett biologiskt släktskap med den vuxne, den vuxne är juridisk vårdnadshavare eller har en vårdnadsposition eller
5 § Sexuellt utnyttjande av barnÄr ett brott som avses i 4§ första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år.
6 § Sexuellt övergrepp mot barnDen som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5§§ med ett barn under femton år men inte arton år och som gärningsmannen står i ett förhållande till som avses i 4§ andra st, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.
7 § Samlag med avkomlingDen som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn eller dess avkomling till fängelse i högst två år.
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år.
8 § Utnyttjande av barn för sexuell poseringDen som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.
9 § Köp av sexuell handling av barn
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.
10 § Sexuellt ofredande
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.
10 a § Kontakt med barn i sexuellt syfte
Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilket straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år.
11§ Köp av sexuell tjänst
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader.

  • Straffpåföljden för bokföringsbrott och skattebrott av normalgraden är fängelse upp till två år medan grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott kan ge påföljder upp till 6 år.3 kommentarer:

Anonym sa...

En av dessa lågt stående varelser är från Östergötland. Redan straffad/behandlad i 15 år. Läkare bedömde återfallsrisken som låg när de fick honom utskriven 2015; han var skamsen och ångerfull!
Gammaldags snöpning med slö kniv kanske vore ett passande straff.
Att medicinsk kastrering och fotboja inte kan dömas ut är för mig en gåta.
Kram
Monica

Elisabet Nielsen sa...

Nej, du är inte ensam om dina funderingar. Straffskalan är milt sagt patetisk i förhållande till brottens vidrighet.

Annika Estassy Lovén sa...

Helt sjukt hur olika påföljderna blir för olika brott. Någonting är ruttet när lagstiftarna tycker att ekobrott är allvarligare än att våldföra sig mot barn.